Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2014

mydepht
18:43
4691 0b88 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viadetox detox
mydepht
18:43
Reposted fromcouples couples viadetox detox
mydepht
18:43
3898 d7eb 500
Reposted frompesy pesy viadetox detox
mydepht
18:43
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.
— B. Rosiek
Reposted fromkatalama katalama viadetox detox
18:42
0561 66dc 500
Reposted fromunco unco viadetox detox
mydepht
18:42
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viadetox detox
mydepht
18:42
wystarczy, że spojrzysz na mnie sekundę dłużej niż zwykle a ja już czuję się piękna
— xoxo
Reposted fromtruustme truustme viadetox detox
mydepht
18:42
0177 b8b2
Reposted fromproof proof viadetox detox
mydepht
18:41
[...] Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. 
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viadetox detox
mydepht
18:41
  Wyglądało na to, że byliśmy sobie potrzebni.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromIriss Iriss viadetox detox
mydepht
18:41
Tylko kobieta potrafi ujrzeć w największym skurwielu mężczyznę swojego życia.
Reposted frommy-little-world my-little-world viadetox detox
mydepht
18:41
“ Osiągasz to, w co wierzysz
Przyciągasz to, czego pragniesz ”
Reposted fromjustjustjust justjustjust viadetox detox
mydepht
18:40

Zauważyłem, że moja tęsknota za Tobą przybiera różne formy, zależnie od pozycji. Inaczej zupełnie tęsknię, chodząc lub stojąc, inaczej- siedząc, a jeszcze zupełnie inaczej, leżąc na strasznie pustym tapczanie…

— J.Przybora
Reposted fromyourtitle yourtitle viadetox detox
mydepht
18:40
Nie jesteś tym, jaką rolę pełnisz w niektórych sytuacjach. Ty jesteś przede wszystkim sobą. A dopiero później jesteś synem, dyrektorem, sprzątaczką, nauczycielem, siostrą, żoną albo córką. Ty jesteś sobą. Ty jesteś ważna. Jesteś ważna jako człowiek. 
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viadetox detox
mydepht
18:39
4512 741e
mydepht
18:39
Chwyć mnie za włosy, oprzyj o ścianę
Kochaj aż całkiem myśleć przestanę
— Maria Peszek
Reposted fromeequine eequine viadetox detox

November 05 2014

mydepht
22:59
0791 0da9
Reposted fromte-quiero te-quiero viadetox detox
mydepht
22:58
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viadetox detox
mydepht
22:58
Życie zaczyna się dopiero wtedy, gdy masz je z kim spędzić. 
— babyimdreamin.soup.io
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viadetox detox
mydepht
22:58
Nawet jeśli coś się wam przydarzyło, nie znaczy, że on już jest twój.
— Federico Moccia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadetox detox
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl